اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/09
کل خالص ارزش دارائی ها 22,355,806,557,555 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,023 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,045,021 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,010,471 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,199,884

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad