اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/03
کل خالص ارزش دارائی ها 28,312,213,522,768 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,466 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,029,380 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,442 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,158,278

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad