اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/04
کل خالص ارزش دارائی ها 23,246,068,746,289 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,739 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,040,597 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,903 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,136,407

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad