هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٥ در هزار از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداكثر تا مبلغ ١٠٠٠ میلیون ریال با ارائة مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.5 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٠٢ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق که حداقل ٥٠ میلیون ریال و حداکثر ٢٦٠ میلیون ریال خواهد بود
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٥٠.٠ میلیون ریال
8 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
9 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوقف نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتم ذیل و باارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه مجمع صندوق 1- 250,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 5000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری ) درهر سال 3- 800 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها از صفر تا 30,000 میلیارد ریال 0.00005 از 30,000 میلیارد ریال تا 50,000 میلیارد ریال 0.00003 و بالای 50,000 میلیارد ریال 0.000001

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال اين صندوق داراي كارمزد ابطال نيست ولي چنانچه تاريخ ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كمتر از 30 روز با تاريخ صدور واحدهاي سرمايه گذاري، فاصله داشته باشد، صرفاً مبلغ سرمايه گذاري به سرمايه گذار عودت داده مي شود و به عبارت ديگر سودهاي حاصله در مدت زمان مذكور به سرمايه گذار تعلق نمي گيرد مدیر ثبت