اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/29
کل خالص ارزش دارائی ها 58,158,731,973,662 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,001,971 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,005,773 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,638 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,044,297

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور، سارا گوهري اناركي، پانته آ حكيمي گيلاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad