بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/30
کل خالص ارزش دارائی ها 16,610,417,063,827 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,251 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,018,370 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,907 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 16,474,476

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، مرتضي احمدي، سحر فرهمندي

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا

نمودار‌ها